Rosetta, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) nın – ‘Horizon2000’ dahilinde – 67 P/Churyumov-Gerasimenko kuyrukluyıldızı ile buluşma, yüzeyine deneyler yapacak bir sonda (Philae) yerleştirme ve belli bir süre eşlik etmeyi içeren köşetaşı görevlerindendir. Kabaca amaçları, kuyrukluyıldızların kökenini çalışmak, kuyrukluyıldızlar ile yıldızlar arası madde arasındaki bağıntıları ve bu maddelerin güneş sisteminin kökenine etkilerini araştırmaktır. Bilimsel amaçları ise şöyle sıralanabilir:

  • Kuyruklu yıldız çekirdeğindeki kimyasal, mineralojik, uçucu ve refrakter izotop bileşimlerinin belirlenmesi
  • Kuyrukluyıldız aktivite geliştirilmesi, çekirdek ve iç koma (toz / gaz etkileşimi) yüzey tabakasında süreçlerin incelenmesi
  • Dinamik özelliklerinin belirlenmesi, yüzey morfolojisi ve kompozisyon olmak üzere asteroitlerin küresel karakterizasyonu.
rosetta1

Rosetta ve ana yükü Philae

rosetta2

Telemetri/Telekomut antenleri (iki adet) ve yüksek kazançlı çanak anten

Bu en uzun süreli gezegenlerarası keşif sırasında, uzay aracı ile dünya arasında güvenilir haberleşme, önemli olacaktır.

Gemide uzay aracı üzerindeki araçlar tarafından toplanan bilimsel verilerin tamamı, bir radyo bağlantısı üzerinden Dünya’ya gönderilir. Operasyon merkezi, aynı şekilde, uzay aracını ve aynı telsiz bağlantısıyla bilimsel aletleri kontrol eder.

Rosetta’nın 12 yıllık yolculuğu sırasında Misyon Operasyon Merkezi Darmstadt (Almanya) daki Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi (ESOC) ‘dir. ESOC tüm görev işlemleri de dahil olmak üzere şunlardan sorumludur:

  • Uzay aracının ve yükünün izlenmesi ve kontrolü;
  • Uzaydaki yörünge kontrolü;
  • Alınan bilimsel verilerin Rosetta bilimsel değerlendirme komünitesine ve temel araştırmacılara dağıtımı

Philae operasyonları ise, Köln Alman Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (DLR) ve CNES, Fransız uzay ajansı, Toulouse, tarafından da koordine edilecektir.

rosetta3

Yeni kurulmakta olan 35 metre çapında Rosetta kontrol istasyonu çanağı (New Norcia – Perth, batı Avustralya)

Rosetta’nın yere yüksek hızlı/yüksek boyutta veri iletimi, üzerindeki yüksek kazançlı 0.8 metre çapa sahip sabit çanak anten aracılığıyla olmaktadır (Şekil 1). Bu veri, merkez frekansı X-bantta (8400-8450 MHz) olmakla birlikte, hızı 20 kbps’a kadar çıkabilmektedir. Aynı zamanda Rosetta dünya ile telekomut/telemetri veri alışverişi için (düşük hızlı/düşük boyutta veri) iki adet hepyön (omnidirectional) antene sahiptir (Şekil 1). Bu iletişim ise merkez frekansı S-bantta (~2 GHz) 7.8 kbps’dır. Rosetta, S-Bant antenlerini, aynı zamanda bilimsel veri aktarımı için de 5-20 kbps veri hızı aralığında kullanmaktadır. Haberleşme ekipmanı, 28 W RF X-bant TWTA ve ikili 5W RF S/X bant transponder da içermektedir.

 Rosetta görevi ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki sunum videosunu izleyebilirsiniz.

REFERANSLAR

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2004-006A
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta/Long-distance_communication
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=2004-006C
http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_%28spacecraft%29