101 (BirSıfırBir) Demokrat Bilgisayar Mühendisleri‘nin öncülüğünde hazırlanan bir çevrimiçi yayındır. Kendisine konu olarak bilişim teknolojileri ve kültürünü odak alan 101, bu çerçevede her türlü görüş, katkı ve katılıma açıktır. 101’de bilişim teknolojileri kendi başına yalıtık bir alan olarak değil; üretim sürecinin bir parçası olarak, topluma ve hayata etkileriyle birlikte değerlendirilir. Bu açıdan  teknoloji üreten vasıflı emeğin eğitimine, teknolojinin bilimsel gelişimine, üretim koşullarına, üretim sürecine, üretim sürecini etkileyen sosyal ve ekonomik politikalara, üretim sürecinde teknolojinin kullanımına, teknolojinin gelişim ve değişimine, toplumsal etkilerine bütünlüklü bir yaklaşım geliştirme çabasındadır.

101 teknolojinin gelişiminin arkasındaki birikimi, kültürü ve yaratıcılığı önemser; insan odaklı yenilikçi bir teknolojik üretimin ancak bilgiye sınırsız özgür erişimin söz konusu olduğu, yaratıcı iradenin önündeki her türlü engel, baskı ve kontrolün kaldırıldığında mümkün olacağını savunur. Bu çerçevede mücadele etmeyi bilişim emekçileri için bir görev olarak görür.

101 web sitesi GNU GPL lisanslı WordPress ve GNU GPL Lisanslı Baskerville teması kullanılarak hazırlanmıştır.

Dergide yayınlanan tüm özgün içerik Creative Commons Attribution 3.0 Unported Lisansı ile lisanslanmıştır.